INFO / Fundusze europejskie

LINGA STOCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA informuje o realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w postaci systemu i ścian, systemu podłóg z możliwością poziomowania oraz wyposażenia dodatkowego targowo - wystawienniczego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Osi II Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt polega na wprowadzeniu do oferty przedsiębiorstwa ulepszonych produktów w postaci: - systemu ścian prostych do szybkiego montażu - systemu ścian łukowych do szybkiego montażu - systemu podłogi z możliwością poziomowania a także wyposażenia dodatkowego w przeznaczeniem targowo-wystawienniczym. Projekt realizowany będzie od 01.01.2017 do 31.03.2018. W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożona innowacja produktowa w skali ogólnokrajowej, nastąpi wzrost zatrudnienia. Zakładamy, iż wprowadzenie do oferty naszego przedsiębiorstwa ulepszonych produktów przyczyni się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży oraz podniesienia poziomu konkurencyjności naszej firmy.

Wartość projektu wynosi 814 260,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 529 600,00 PLN